electronic engineer

elektronikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris kuria, projektuoja, įvertina, tiria ir išbando elektronines sistemas. Jis įvertina inžinerinių projektų kainą, sudaro eksploatavimo taisykles, organizuoja elektroninės aparatūros gamybą ir techninę priežiūrą, kuria ir eksploatuoja elektroninę ir ultragarsinę medicinos kontrolės ir diagnostikos aparatūrą, skaitmenines ir elektronines sistemas, elektroninę automobilinę ir buitinę įrangą, televizijos įrangą, telekomunikacijų tinklus, perjungimo sistemas, įvairią ryšių įrangą. Jis tyrinėja tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus, konsultuoja kitų sričių specialistus, siekdamas užtikrinti veiksmingą elektroninių sistemų veikimą ir saugumą, rengia mokslinius straipsnius ir ataskaitas. Gali surinkti, montuoti, derinti elektroninę įrangą, atlikti jos diagnostiką. atitikmenys: angl. electronic engineer; electronics engineer pranc. ingénieur électronicien, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • electronic engineer — electronic engineer, a person skilled in electronic engineering …   Useful english dictionary

  • electronic engineer — electrical engineer, one who puts scientific knowledge of electricity to practical uses …   English contemporary dictionary

  • practical electronic engineer — engineer that deals with planning electrical and electronic systems …   English contemporary dictionary

  • Engineer — En gi*neer , n. [OE. enginer: cf. OF. engignier, F. ing[ e]nieur. See {Engine}, n.] 1. A person skilled in the principles and practice of any branch of engineering; as, a civil engineer; an electronic engineer; a chemical engineer. See under… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • electronic engineering — electronic engineer. a branch of engineering that deals with the design, fabrication, and operation of circuits, electronic devices, and systems. * * * electronic engineering, the branch of electrical engineering that deals with electronics and… …   Useful english dictionary

  • electronic engineering — electronic engineer. a branch of engineering that deals with the design, fabrication, and operation of circuits, electronic devices, and systems. * * * …   Universalium

  • Electronic engineering — is a discipline dealing with the behavior and effects of electrons (as in electron tubes and transistors) and with electronic devices, systems, or equipment.The term now also covers a large part of electrical engineering degree courses as studied …   Wikipedia

  • Electronic business — Electronic business, commonly referred to as eBusiness or e business , or an internet business, may be defined as the application of information and communication technologies (ICT) in support of all the activities of business. Commerce… …   Wikipedia

  • Electronic packaging — is a major discipline within the field of electronic engineering, and includes a wide variety of technologies. It refers to enclosures and protective features built into the product itself, and not to shipping containers. It applies both to end… …   Wikipedia

  • Electronic Music Laboratories — Electronic Music Laboratories, commonly abbreviated to EML, was an audio synthesizer company. Founded in 1968 in Vernon, Connecticut by four former engineers, the company manufactured and designed a variety of synthesizers sharing the same basic… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.